Az Ixenit Kft. információbiztonsági szabályozása

Az Ixenit Kft. adatbiztonsági alapelvek betartásának és az üzletmenet folytonosságának biztosítása érdekében szabályzatokat alakított ki. Ezeket a szabályzatokat az Ixenit Kft. menedzsmentje határozza meg, és vizsgálja felül rendszeresen.

Az alábbi lista a szabályzatoknak a tartalmát rövid kivonatát tartalmazza.

Hozzáférések kezelése

Eszközök kezelése

Üzletmenet folytonosság

Hálüzati biztonság

Titkosítás és kulcs kezelésCryptography and Encryption

Szoftverek és mentések

Személyes eszközök használata