BI

Mi az a BI?

A Business Intelligence (BI) magában foglalja mindazon alkalmazásokat és eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy összegyűjtsük és elemezzük az üzleti folyamataink során keletkező adatokat, és segítségével megalapozott üzleti döntéseket hozzunk. Alkalmazásával optimalizálhatjuk üzleti folyamatainkat, növelhetjük a működés hatékonyságát, valamint trendeket ismerhetünk fel.

Mire használhatók a BI alkalmazások és eszközök?

  • Riportkészítés, jelentéskészítés, beszámoló készítés
  • Dashboard-ok, vezetői irányítópultok készítése
  • Mutatók, KPI-ok, kiegyensúlyozott mutatószám rendszerek (Balanced Scorecard) készítése
  • Üzleti, statisztikai elemzés
  • Tervezés, előrejelzés, üzleti modellezés, „mi lenne, ha” szcenáriók futtatása
  • Konszolidáció, aggregáció
  • Idősoros elemzés
  • Churn (elvándorlás, lemorzsolódás elemzése), ügyfélszegmentálás, csalásdetektálás (fraud), hitelminősítés, kereszt értékesítés elemzés
  • Click stream (weblog elemzés)
  • Adatok földrajzi elemzése

Hol használható a BI?

Az egyszerű válasz erre, hogy bármelyik gazdasági szervezetben, amelyben komplex döntéseket kell hozni. A hol érdemes használni kérdés már nagyban függ a gazdasági szervezet külső környezetétől és belső adottságaitól. Dinamikus iparág és nagy méretű szervezet esetén például biztos, hogy van helye BI szoftvereknek a közép és felső szintű döntések támogatásában. Ha a gazdasági szervezet nagy számú szereplővel folytat nagy számú gazdasági tranzakciót, akkor szintén kulcskérdés a tranzakció folyamatának bizonyos lépéseihez mérési pontokat létesíteni, az ott keletkező adatokat egységes struktúrában tárolni (pl. adattárház), az adatokból döntést támogató következtetéseket levonni (pl. Microsoft Power BI).

Miben tud segíteni az Ixenit?

Adattárház tervezés, építés, üzemeltetés

Az adattárház az adat információvá alakulásának helye. A szervezet üzletvitelét támogató szoftverek csak tárolják az adatokat, nem képesek azokat megfelelő formában, megfelelő sebességgel, megfelelő helyekre, megfelelő időben, eljuttatni azért, mert nem ez a céljuk. Napjainkban az üzleti felhasználók információ igénye megköveteli, hogy olyan eszközök álljanak rendelkezésre, melyek lehetővé teszik a stratégiai információk kiaknázásnak lehetőségét. Egy vezető ma már nem elégszik meg papírra nyomtatott listákkal, melyek a rendszerekből kinyerhetők. Az adatok tárházában azonban integrálva megtalálható a szervezet minden fontos egységének adata, mely így egy közös platformon, egy közös pontban mindenki rendelkezésére áll.

Vizuális adat elemzés

A gyors, önkiszolgáló eszközök megjelenésével a médiapiactól a vállalati pénzügyi szektorigmindenki interaktív prezentációkkal és elemzésekkel szeretné növelni hatékonyságát,támogatni a döntéshozást az elavult statikus riportok és táblázatok helyett. Ebben miteljeskörű támogatást tudunk nyújtani, mint például az adatok modellezésben, egyedikalkulációk, számítások készítésében, dashboard-ok, riportok készítésében.

BI üzleti tanácsadás

Segítünk kialakítani a folyamatokat, megérteni a hatásokat, és tanácsot adunk a következőlépésekre vonatkozóan. Megtaláljuk, hogy mely területeken és hogyan segíthet azadatelemzés az üzleti célok elérésében, segítünk kiválasztani a megfelelő BI eszközt.Olyan dashboard-ot építünk, amik a legátláthatóbb, legérthetőbb, módon tartalmazzák avállalat céljait fókuszálva arra, hogy segítségükkel egyszerűen meghatározhatók legyenek aszükséges lépések, valamint nem csak a készítésekor ismert kérdésekre adnak válaszokat,hanem a jövőben felmerülő valamennyi üzleti döntésben is segítséget nyújtanak.A tanácsadás keretében oktatást is tudunk nyújtani egy-egy kiválasztott BI eszközhasználatáról.

További Szolgáltatások